Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Актуални новини

РЗИ - Стара Загора започва превантивни дейности сред рискови групи в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции

РЗИ - Стара Загора започва изпълнение на превантивни дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България за периода 2017 - 2020 г. Те са възложени от министъра на здравеопазването проф. Николай Петров за изпълнение от директора на здравната инспекция в Стара Загора д-р Златина Нанева.

Виж пълния текст...

На вниманието на лекарите - специализанти

Обявена е втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по изпълнявания от Министерство на здравеопазването проект “Специализация в здравеопазването” BG05М9ОР001-1.012-0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Виж пълния текст...

Информация за СДО

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2017/2018г. на Военномедицинска академия гр.София.

Виж пълния текст...

Качествата на водата в плувните басейни в област Стара Загора отговарят на изискванията

На територията на област Стара Загора има 42 плувни басейна (17 закрити и 25 открити). Разпределението им по общини: Стара Загора – 18 броя, Казанлък – 5 броя, Павел баня - 10 броя, Мъглиж – 4 броя, Чирпан – 3 броя, Раднево и Гълъбово – по 2 броя.

Виж пълния текст...

Предписанията на РЗИ - Стара Загора за дезакаризация са изпълнени

През февруари 2017 г. РЗИ – Стара Загора изпрати до всички кметове на общини, както и до всички специализирани фирми в областта предписание за дезакаризация, дезинсекция срещу комари и дератизация през настоящата година. Всяка община своевременно сключи договор с лицензирана фирма за извършване на посочените дейности обработки.

Виж пълния текст...

Информация за СДО

В РЗИ Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018г., на Медицински факултет – София.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.