Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Вътрешни правила за административното обслужване на потребителите

С тези ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА се урежда организацията на административното обслужване и предоставянето на административни услуги от Регионална здравна инспекция - Стара Загора, с цел улесняване на потребителите на административни услуги, гарантиране на тяхното качество, законосъобразност и достъпност.

Заявление за комплексно административно обслужване

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.