Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

Входът в Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ), обслужваща цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза, за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е на адрес: 
https://ibd.mh.government.bg/account/login

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар и лекари от ЛКК за работа с ИСКМЕ
Ръководството, след влизане в системата с КЕП, се визуализира в горната част на екрана.


За граждани и освидетелствани лица
, адресът е:
https://ibd.mh.government.bg

Ръководство за лицата, подаващи документи за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК по електронен път, чрез Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)
Ръководството, след влизане в системата с КЕП, се визуализира в горната част на екрана.


Влизането в ИСКМЕ е само чрез КЕП (квалифициран електронен подпис)

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.