Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

Входът в Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ), която обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза, е за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/account/login

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

Влизането в ИСКМЕ е само чрез КЕП (квалифициран електронен подпис).

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.