Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Издаване на служебна бележка за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ при недостатъчност на регистрираните практики

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.