Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

1. Издаване на служебна бележка за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ при недостатъчност на регистрираните практики

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.