Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебната дейност в медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.