Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебната дейност в медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.