Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

3. Издаване на удостоверени при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписи и лечебната дейност в медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища

 

 

 

 

 

 

 

.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.