Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

1088 Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.