Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

2023 г.

 

АНКЕТНА КАРТА


ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЗИ - СТАРА ЗАГОРА

 

Тази анкетна карта е напълно анонимна и регистрира мнението на гражданите, относно предоставяните административни услуги в РЗИ – Стара Загора.

Информацията ще се ползва единствено от РЗИ – Стара Загора с цел подобряване качеството на предоставяните административни услуги.

Благодарим Ви предварително за проявената отзивчивост!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ukraine

covid punktove

corona baner

  • Сграда РЗИ Стара Загора
  • Деца
  • Апаратура
  • Събитие РЗИ
  • Събитие
  • Събитие 3
  • Събитие 4
  • Събитие
  • Световен ден за борба срещу СПИН
  • Борба срещу СПИН

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.