Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Анализи

2024 г.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2023г.

 

2023 г.

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Стара Загора за 2023 г.

Доклад за резултатите от проведения официален контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води в област Стара Загора за 2023 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Стара Загора и Казанлък през 2023г.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2022г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2023г.

2022 г.

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Стара Загора за 2022 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2022 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2022 г.

2021 г.

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Стара Загора за 2021 г.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2021г. 

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2021 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2021 г.

2020 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2020 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2020 г.

2019 г.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места за 2019 г.

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Стара Загора за 2019 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2019 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2019 г.
 

2018 г.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2018 г.

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Стара Загора за 2018 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2018 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2018 г.

 

2017 г.

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в наблюдаваните населени места през 2017 г.

Доклад за качеството на водата за питейно-битови цели в област Стара Загора за 2017 г.

Годишна характеристика на нивото на шумовото натоварване в градовете Ст. Загора и Казанлък през 2017 г.

Годишен доклад с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращи лъчения като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения от РЗИ - Стара Загора през 2017 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.