Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Дежурен телефон

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ, КАСАЕЩИ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА:

тел. 112

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.