Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Достъп до обществена информация

Предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден в “Центъра за административно обслужване“ на РЗИ – Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 10.
Работно време: от 08:30ч. до 17:00ч.
В случай, че във фоайето пред “Центъра за административно обслужване“ има чакащи потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата му продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа.
тел.: 042/ 602472

Заявления могат да се подават и по електронен път

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили заявления за достъп до обществена информация в РЗИ - Стара Загора през 2023г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили заявления за достъп до обществена информация в РЗИ - Стара Загора през 2022г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили заявления за достъп до обществена информация в РЗИ - Стара Загора през 2021г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили заявления за достъп до обществена информация в РЗИ - Стара Загора през 2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили заявления за достъп до обществена информация в РЗИ - Стара Загора през 2019г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили заявления за достъп до обществена информация в РЗИ - Стара Загора през 2018г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили заявления за достъп до обществена информация в РЗИ - Стара Загора през 2017г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили заявления за достъп до обществена информация в РЗИ - Стара Загора през 2016г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.