Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 02.12.- 08.12.2019г. /49 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 49 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 100 случая на ОРЗ, при 87 за предходната седмица.
Заболеваемост - 71,37/000
Регистрирани са общо 19 случая на заразни заболявания, при 12 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела10 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък и с.Едрево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+8/.
- Скарлатина4 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък и гр.Чирпан . По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Туберкулоза1 случай от с.Хаджи Димитрово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Стара Загора и с.Оризово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.