Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 07.10.- 13.10.2019г. /41 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 41 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 241 случая на ОРЗ, при 231 за предходната седмица.
Заболеваемост - 176,80/000
Регистрирани са общо 24 случая на заразни заболявания, при 14 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела15 случая от гр.Стара Загора, гр.Гълъбово, гр.Казанлък и с.Кирилово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+7/.
- Скарлатина1 случай от гр.Крън . По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Туберкулоза2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора, с.Малко Дряново и с.Манолово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест2 случая гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.