Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Епидемична обстановка

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12.03.- 18.03.2018г. /11 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 11 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 124 случая на ОРЗ, при 129 за предходната седмица.
Заболеваемост – 93,68/000
Регистрирани са общо 46 случая на заразни заболявания, при 49 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела38 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Дунавци, гр.Мъглиж, гр.Гълъбово, с.Тулово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит4 случая от гр.Стара Загора, с.Хаджи Димитрово, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от с.Хрищени, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.