Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 25.04 – 01.05.2016г. / 17 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 17 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 84 случая  на ОРЗ, при 94 за предходната седмица.
Заболеваемост – 60, 99 /000Регистрирани са общо 43 случая на заразни заболявания, при 61 за предходната седмица.

Info17 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 27 случая от  гр.Стара Загора,  гр.Казанлък, гр.Гълъбово, с.Еленино, с.Мъдрец, с.Борилово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-19/.
 - Скарлатина – 9 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

Info17 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 2 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-2/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

Info17 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 2 случая от гр.Чирпан, гр.Гълъбово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания:
Ехинококоза – 1 случай от гр.Стара Загора. По категории случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.