Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 16.05 – 22.05.2016г. /20 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 20 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 130 случая  на ОРЗ, при 123 за предходната седмица.
Заболеваемост – 94, 39/000
Регистрирани са общо 27 случая на заразни заболявания, при 86 за предходната седмица.

Info20 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 12 случая от   гр.Стара Загора, с.Шейново, с.Медникарово, с.Габарево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-59/.
 - Скарлатина – 3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

Info20 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 3 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Еленино. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-6/.


От групата на вирусните хепатити:Info20 3
 - Вирусен хепатит – 4 случая от гр.Крън, гр.Стара Загора, с.Търничене. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:Info20 4
 - Марсилска треска – 4 случая от гр.Стара Загора, с.Боздуганово, с.Богомилово. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Бактериален  менингит – 1 случай от с.Полски градец. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.