Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 23.05 – 29.05.2016г. /21 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 21 седмица на 2016г. са  регистрирани общо  63 случая  на ОРЗ, при 130 за предходната седмица.
Заболеваемост – 45,74 /000
Регистрирани са общо 41 случая на заразни заболявания, при 27 за предходната седмица.

Info21 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 33 случая от гр.Стара Загора, с.Маджерито, с.Розово, гр.Казанлък, с.Шейново, с.Копринка. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+21/.
 - Скарлатина – 2 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.

Info21 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Николаево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити не са регистрирани случаи.

Info21 4От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.