Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 30.05 – 05.06.2016г. /22 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 22 седмица на 2016г. са  регистрирани общо  81 случая  на ОРЗ, при 63 за предходната седмица.
Заболеваемост – 58,81 /000
Регистрирани са общо 65 случая на заразни заболявания, при 41 за предходната седмица.

Info22 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 42 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Гълъбово, с.Медникарово, гр.Крън, гр.Чирпан, с.Мъдрец, с.Зетьово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+9/.
 - Скарлатина – 5 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

Info22 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 4 случая от гр.Николаево, гр.Казанлък, гр.Гълъбово, с.Диня. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.
 - Шигелози – 2 случая от гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити:Info22 3
 - Вирусен хепатит – 5 случая от гр.Казанлък, с.Хан Аспарухово, с.Полски градец, гр.Чирпан, гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+5/.

От групата на  трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
Info22 4 - Лаймска болест – 1 случай от гр.Казанлък. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Марсилска треска – 2 случая от гр.Стара Загора, с.Калояновец. Покатегории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Вирусен  менингит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
 - Туберкулоза  - 2 случая от гр. тара Загора, гр.Гурково. По категории случаите са  класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на паразитните заболявания:
 - Ехинококоза – 1 случай от с.Лясково. По категория случая е  класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.