Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.06 – 19.06.2016г. /24 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 24 седмица на 2016г. са регистрирани общо 74 случая  на ОРЗ, при 81 за предходната седмица.
Заболеваемост – 53,73 /000
Регистрирани са общо 54 случая на заразни заболявания, при 55 за предходната седмица.

Info24 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –31 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Крън, с.Шейново, с.Медникарово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-14/.
 - Скарлатина – 4 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Обручище. По категории случаите са класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

Info24 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 7 случая от гр.Стара Загора, с.Сулица, гр.Казанлък, с.Хаджидимитрово. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+6/.
 - Салмонелози – 1 случай от с.Хрищени. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
 - Шигелози – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:Info24 3
 - Вирусен хепатит – 5 случая от с.Хан Аспарухово, гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите  са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 Info24 4- Марсилска треска – 3 случая от гр.Стара Загора, гр.Гълъбово, с.Сърнево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Вирусен  менингит – 1 случай от гр.Гурково. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
 - Бактериален менингит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.