Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 20.06 – 26.06.2016г. /25 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 25 седмица на 2016г. са регистрирани общо 73 случая  на ОРЗ, при 74 за предходната седмица.
Заболеваемост – 53,00/000
Регистрирани са общо 57 случая на заразни заболявания, при 54 за предходната седмица.

Info25 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 45 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Малка Верея, с.Гита, с.Зетьово, с.Скобелево, с.Горно Сахране. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+14/.
 - Скарлатина – 5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Овощник, с.Бузовград. По категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

Info25 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 4 случая от гр.Стара Загора, гр.Николаево, с.Шейново. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.


От групата на вирусните хепатити:Info25 3
 - Вирусен хепатит – 1 случай от с.Любеново. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-4/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Серозен  менингит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен Отклонение от предходната  седмица /0/.
 - Бактериален менингит – 1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.