Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.07– 10.07.2016г. /27 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 27 седмица на 2016г. са регистрирани общо 75 случая на ОРЗ, при 76 за предходната седмица.
Заболеваемост  - 55,45 /000
Регистрирани са общо 56 случая на заразни заболявания, при 37 за предходната седмица.

Info27 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела – 33 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Трояново, с.Бъдеще, с.Търничане, с.Хрищени, с.Зетьово, с.Гъбарево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+13/.

Info27 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит – 13 случая от гр.Стара Загора, с.Спасово, с.Черна гора, с.Яворово, с.Търничане, с.Гита. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Шигелози – 1 случай от с.Тулово. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:Info27 3
- Вирусен хепатит – 6 случая от гр.Ст.Загора, с.Хан Аспарухово, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска – 1 случай от с.Овощник. По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /0/.
- ХТБС - 1 случай от с.Спасаво. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза – 1 случай от гр.Ст.Загора. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.