Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ  11.07– 17.07.2016г. /28 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 28 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 64 случая на ОРЗ, при 75 за предходната седмица.
Заболеваемост  46,47/000
Регистрирани са общо 22 случая на заразни заболявания, при 56 за предходната седмица.

Info28 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 4 случая от гр.Казанлък, с.Малка Верея. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-29/.
 - Скарлатина – 3 случая от  гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

Info28 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 10 случая от гр.Стара Загора, гр.Николаево, гр.Чирпан. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Гълъбово. По категория случая е класифициран като потвърден.Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Шигелози – 2 случай от с.Черна гора, с.Гита. По категория случаите са класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:Info28 3
 - Вирусен хепатит – 2 случая от гр.Ст.Загора, с.Кънчево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-4/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.