Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 25.07– 31.07.2016г. /30 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 30 седмица на 2016г. са регистрирани общо 68 случая на ОРЗ, при 29 за предходната седмица. Заболеваемост 49,37/000
Регистрирани са общо 35 случая на заразни заболявания, при 45 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 12 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица  /-8/.
 - Скарлатина – 1 случай от гр.Стара Загора. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 11 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Раднево, с.Черганово, гр.Крън, с.Тулово, гр.Чирпан, гр.Гълъбово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.
 - Шигелози – 6 случая от гр.Чирпан, с.Нова махала, с.Тулово, с.Паничерево, гр Раднево, гр.Гълъбово.  По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 2 случая от гр.Ст. Загора, с.Хан Аспарухово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.

От групата на трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Серозен  менингит – 2 случая. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Бактериален менингит – 1 случай. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания  не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.