Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 01.08–07.08.2016г.
/31 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област 

През 31 седмица на 2016г. са  регистрирани общо  44 случая  на ОРЗ, при  68 за предходната седмица.
Заболеваемост – 31, 95  /000
Регистрирани са общо 30  случая на заразни заболявания, при 35 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
Варицела – 9 случая отгр. Казанлък,  гр.Стара Загора . По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица  /-3/
Скарлатина 0 случая. По  категории случаят е  класифициран като вероятен.  Отклонение от предходната  седмица/-1/.
Епидемичен паротит – 0 случая. Отклонение от предходната  седмица/0/.
Морбили – 0 случая.Отклонение от предходната  седмица/0/.

От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
Ентероколит – 13 случая от гр. Стара Загора, гр. Крън, с. Търничене, гр. Николаево, с. Хан Аспарухово, с. Нова махала, с. Калояновец, с. Ягода, с. Едрево  . По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.
Колиентерит1 случай от гр. Крън. По категория случаят е класифициран  като потвърден.Отклонение от предходната  седмица/+1/.

Салмонелози 0 случая. Отклонение от предходната  седмица/0/.
Шигелози3 случая от гр. Стара Загора, гр. Чирпан, с. Тулово .  По категория случаите са класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /-3/.

От групата на вирусните хепатити:
Вирусен хепатит – 3 случая от гр. Ст. Загора , гр. Раднево, гр. Гълъбово.  По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/

От групата на  трансмисивните инфекции: регистрираните случаи са следните:
Лаймска болест – 0 случая. Отклонение от предходната  седмица/-1/.
Марсилска треска – 0 случая. По  категории случаите са класифицирани като вероятни.Отклонение от предходната  седмица/0/.
Ку треска – 0 случая. Отклонение от предходната седмица /0/
ХТБС - 0  случая. Отклонение отпредходната седмица /0/

От групата на  невроинфекции:регистрираните случаи са следните:
Менингоенцефалит – 1 случай от гр. Стара Загора. По  категории случаят е класифициран като вероятенОтклонение от предходната  седмица/+1/.
Бактериален менингит – 0 случая . По  категории случаят е класифициран като вероятен.Отклонение от предходната  седмица/0/. 
Туберкулоза  - 0 случая. Отклонение от предходната  седмица/0/

От групата на паразитните заболявания:
Ехинококоза – 0 случая . Отклонение от предходната  седмица/0/
Трихинолоза – 0 случая. Отклонение от предходната  седмица/0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.