Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.0814.08.2016г. /32 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област 

През 32 седмица на 2016 г. са регистрирани общо 70 случая на ОРЗ, при  44 за предходната седмица.
Заболеваемост – 50,82/000. 
Регистрирани са общо 39 случая на заразни заболявания, при 33 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела 11 случая от гр. Казанлък, гр.Стара Загора, с. Копринка. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица  /+2/.
- Скарлатина2 случая от гр. Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни.  Отклонение от предходната  седмица /+2/.
- Епидемичен паротит – 0 случая. Отклонение от предходната  седмица /0/.
- Морбили – 0 случаяОтклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит 13 случая от гр. Стара Загора, гр. Гълъбово, с. Горно Ботево, гр. Казанлък, с. Трънково, с. Нова махала, с. Обручище, гр. Чирпан, с. Дъбово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.
- Колиентерит – 0 случая.Отклонение от предходната  седмица /11/.
- Салмонелози случая. Отклонение от предходната  седмица /0/.
- Шигелози – 7 случая от гр. Стара Загора, гр. Чирпан, с. Александрово, гр. Казанлък, с. Горно Ботево, с. Манолово. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+4/.

От групата на вирусните хепатити:
- Вирусен хепатит3 случая от гр. Стара Загора, с. Хан Аспарухово, с. Копринка. По категории   случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на  трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест – 0 случая. Отклонение от предходната  седмица /-1/.
- Марсилска треска – 0 случая. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.
- Ку треска – 0 случая. Отклонение от предходната седмица /0/.
- ХТБС - 0 случая. Отклонение отпредходната седмица /0/.

От групата на  невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Серозен менингит – 1 случай от гр.Крън. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Бактериален менингит – 0 случая. По категориислучаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /0/.
- Туберкулоза  - 2 случая от с. Горно Черковеще, с. Ветрен. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на паразитните заболявания:
- Ехинококоза – 0 случая. Отклонение от предходната  седмица /0/.
- Трихинолоза – 0 случая. Отклонение от предходната  седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.