Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 22.08–28.08.2016г.  /34 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 34 седмица на 2016 г. са регистрирани общо 69 случая на ОРЗ, при 76 за предходната седмица.
Заболеваемост – 50,10/000.
Регистрирани са общо 21 случая на заразни заболявания, при 15 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции: регистрираните случаи са следните:
- Варицела – 3 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции: регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит – 7 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Козаревец, с.Калояновец, гр.Казанлък, с.Черна гора. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Шигелози – 3 случая от с.Черна гора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити:
- Вирусен хепатит – 6 случая от гр.Чирпан, с.Паничерево, гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Братя Кунчеви. По категориия случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+5/.

От групата на трансмисивните инфекции: регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска – 1 случай от гр.Гурково. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на невроинфекции: регистрираните случаи са следните:
- Вирусен  менингит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.