Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12.09–18.09.2016г. /37 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 37 седмица на 2016 г. са регистрирани общо 92 случая на ОРЗ, при 57 за предходната седмица.
Заболеваемост – 66,80 /000
Регистрирани са общо 13 случая на заразни заболявания, при 12 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:

 - Варицела – 2 случая от гр.Раднево, гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
 - Скарлатина – 4 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Малка Верея. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 2 случая от гр.Казанлък, с.Хан Аспарухово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.
 - Шигелози – 2 случая от с.Тъжа, с.Черна гора. По категория случаите са класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 3 случая от гр.Казанлък, с.Любеново, с.Хаджидимитрово. По категория случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.