Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 03.10–09.10.2016г. /40 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 40 седмица на 2016 г. са регистрирани общо 197 случая на ОРЗ, при 181 за предходната седмица.
Заболеваемост – 144,00/000
Регистрирани са общо 37 случая на заразни заболявания, при 23 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела10 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Сърнево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Скарлатина3 случая от гр.Стара Загора, с.Ловец. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит12 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, гр.Чирпан, с.Тулово, гр.Казанлък, гр.Мъглиж, с.Ягода, с.Тулово, с.Оризово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Салмонелози2 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Шигелози1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит5 случая от гр.Стара Загора, с.Паничерево гр.Николаево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр. Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден.. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:

- Бактериален менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза2 случая от гр.Казанлък, с.Ясеново. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.