Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 24.10–30.10.2016г. /43 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 43 седмица на 2016 г. са регистрирани общо 200 случая на ОРЗ, при 196 за предходната седмица.
Заболеваемост – 146,19/000
Регистрирани са общо 30 случая на заразни заболявания, при 29 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела14 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Ветрен, с.Зимница, гр.Раднево, с.Сърнево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Скарлатина5 случая от гр.Стара Загора, гр.Павел баня, гр.Раднево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит4 случая от гр.Раднево, с.Горно Ботево, гр.Гълъбово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит5 случая от с.Осетеново, гр.Стара Загора, гр.Крън, с.Паничерево, гр.Николаево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от с.Ястребово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Марсилска треска1 случай от с.Тулово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.