Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 21.11–27.11.2016г. /47 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 47 седмица на 2016 г. са регистрирани общо 203 случая на ОРЗ, при 182 за предходната седмица.
Заболеваемост – 148,38/000
Регистрирани са общо 39 случая на заразни заболявания, при 31 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела23 случая от гр. Стара Загора, гр. Гурково, гр. Казанлък, гр. Раднево, с. Осетеново, с. Сърнево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Скарлатина4 случая от гр. Стара Загора, с. Горно Черковище, гр. Казанлък, с. Енина. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит7 случая от гр. Казанлък, с. Тъжа, гр. Стара Загора, с. Ветрен, с. Сърнево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр. Чирпан, с. Паничерево, гр. Николаево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингоенцефалит1 случай от с. Ягода. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза - 1 случай от гр. Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.