Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12.12–18.12.2016г. /50 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 50 седмица на 2016 г. са регистрирани общо 272 случая на ОРЗ, при 237 за предходната седмица.
Заболеваемост – 198,82/000
Регистрирани са общо 57 случая на заразни заболявания, при 79 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела44 случая от гр. Стара Загора, гр. Раднево, гр. Казанлък, гр. Гурково, гр. Мъглиж, с. Дунавци, с. Горно Черковище. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-21/.
- Скарлатина4 случая от гр. Стара Загора, гр. Казанлък, с. Черганово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит4 случая от гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Гурково, с. Свобода. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от с. Паничерево, гр.Казанлък, с. Манолово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза - 1 случай от гр. Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.