Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 16.01–22.01.2017г. /3 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 3 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 263 случая на ОРЗ, при 399 за предходната седмица.
Заболеваемост – 192,24/000
Регистрирани са общо 30 случая на заразни заболявания, при 67 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела25 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Калояновец, гр.Павел баня, с.Габарево, с.Дъбово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-31/.
- Скарлатина3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Казанлък. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.