Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 27.02 – 05.03.2017г. /9 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 9 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 143 случая на ОРЗ, при 190 за предходната седмица.
Заболеваемост – 104,52/000
Регистрирани са общо 30 случая на заразни заболявания, при 37 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела18 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Розово, с.Хаджидимитрово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-7/.
- Скарлатина4 случая от гр.Чирпан, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит5 случая от гр.Казанлък, с.Паничерево, с.Калояновец, гр.Стара Загора, с.Преславен. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза1 случай от гр.Раднево. По категории случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.