Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 10.04–16.04.2017г. /15 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 15 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 143 случая на ОРЗ, при 140 за предходната седмица.
Заболеваемост – 104,52/000
Регистрирани са общо 47 случая на заразни заболявания, при 40 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела36 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Енина. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+12/.
- Скарлатина4 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит4 случая от гр.Чирпан, с.Богомилово, гр.Стара Загора, с.Паничерево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.
- Салмонелози1 случай от с.Горно Сахране. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен.Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ку треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.