Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 24.04–30.04.2017г. /17 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 17 седмица на 2017г. са регистрирани общо 135 случая на ОРЗ, при 135 за предходната седмица.
Заболеваемост – 98,68/000
Регистрирани са общо 35 случая на заразни заболявания, при 37 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела22 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Енина, с.Копринка. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-15/.
- Скарлатина7 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Стара Загора, гр.Николаево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Чирпан, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза1 случай от с.Константиновец. По категории случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.