Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 01.05–07.05.2017г. /18 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 18 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 108 случая на ОРЗ, при 135 за предходната седмица.
Заболеваемост – 78,94/000
Регистрирани са общо 46 случая на заразни заболявания, при 35 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела26 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Тулово, с.Розово, с.Бузовград, с.Ягода. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Скарлатина8 случая от гр.Стара Загора, с.Дъбово, с.Черганово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит7 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Ягода. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+5/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Голям дол. По категория случаят е вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза1 случай от с.Константиновец. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.