Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.05–14.05.2017г. /19 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 19 седмица на 2017г. са регистрирани общо 107 случая на ОРЗ, при 108 за предходната седмица.
Заболеваемост – 78,21/000
Регистрирани са общо 59 случая на заразни заболявания, при 46 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела36 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Копринка. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+10/.
- Скарлатина9 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Горно Ботево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Опан, с.Калитиново.По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Салмонелози1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случая от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.