Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 15.05–21.05.2017г. /20 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 20 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 108 случая на ОРЗ, при 107 за предходната седмица.
Заболеваемост – 78,94/000
Регистрирани са общо 52 случая на заразни заболявания, при 60 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела38 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Копринка, с.Тулово, с.Бузовград. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Скарлатина5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Оряховица, гр.Павел баня. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /- 4/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /- 7/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Стара Загора, с.Едрево, с.Черна гора, с.Оризово. По категории случаите са класифицирани като вероятни.Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ку треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Бактериален менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.