Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 29.05–04.06.2017г. /22 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 22 седмица на 2017г. са регистрирани общо 103 случая на ОРЗ, при 131 за предходната седмица.
Заболеваемост – 75,29/000
Регистрирани са общо 61 случая на заразни заболявания, при 39 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела46 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Тулово, с.Богомилово, с.Розово, с.Малка Верея. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+19/.
- Скарлатина4 случая от гр.Стара Загора, гр.Павел баня. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит5 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Елхово, гр.Мъглиж. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелози1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като потвърден.Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Шигелози1 случай от с.Хан Аспархово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от с.Хрищени. По категория случаят е класифициран като вероятен.Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска3 случая от гр.Стара Загора, с.Овощник. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.