Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 19.06–25.06.2017г. /25 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 25 седмица на 2017г. са регистрирани общо 109 случая на ОРЗ, при 110 за предходната седмица.
Заболеваемост – 79,67/000
Регистрирани са общо 32 случая на заразни заболявания, при 27 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела13 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Тулово, с.Кънчево, с.Бузовград. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Скарлатина5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит9 случая от гр.Стара Загора, с.Копринка, с.Дъбово, с.Братя Даскалови, с.Елхово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+5/.
- Шигелози1 случай от с.Дъбово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска2 случая от с.Оряховица, с.Рисиманово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.