Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26.06–02.07.2017г. /26 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 26 седмица на 2017г. са регистрирани общо 94 случая на ОРЗ, при 109 за предходната седмица.
Заболеваемост – 68,71/000
Регистрирани са общо 26 случая на заразни заболявания, при 32 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела12 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Ръжена. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Скарлатина2 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит6 случая от гр.Стара Загора, с.Братя Кунчеви, с.Малко Кадиево, с.Гита, с.Ягода, с.Загоре. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.
- Шигелози1 случай от с.Елхово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.