Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 03.07–09.07.2017г. /27 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 27 седмица на 2017г. са регистрирани общо 105 случая на ОРЗ, при 94 за предходната седмица.
Заболеваемост – 76,75/000
Регистрирани са общо 32 случая на заразни заболявания, при 26 за предходната седмица

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела16 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Мъглиж, с.Копринка, с.Шипка, с.Кънчево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Скарлатина2 случая от гр.Казанлък, гр.Гурково. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит10 случая от гр.Стара Загора, с.Шейново, с.Паничерево, с.Горно Ботево, гр.Казанлък, гр.Гурково. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Салмонелози2 случая от гр.Павел баня, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.