Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 10.07–16.07.2017г. /28 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 28 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 103 случая на ОРЗ, при 105 за предходната седмица.
Заболеваемост – 75,29/000.
Регистрирани са общо 31 случая на заразни заболявания, при 32 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Розово, с.Кънчево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-8/.
- Скарлатина2 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит10 случая от гр.Стара Загора, с.Паничерево, с.Мъдрец, с.Черна гора, с.Дъбово, гр.Чирпан, с.Братя Кунчеви, гр.Мъглиж. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Шигелози5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр. Чирпан, с. Горно Ботево. По категория случаите са класифицирани, като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+5/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Марсилска треска2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.