Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 24.07–30.07.2017г. /30 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 30 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 93 случая на ОРЗ, при 95 за предходната седмица.
Заболеваемост – 67,98/000
Регистрирани са общо 25 случая на заразни заболявания, при 30 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела6 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора . По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит13 случая от гр.Стара Загора, с.Нова махала, с.Любенова махала, с.Ръжена, гр.Казанлък, гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Салмонелози2 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърдени.Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от с.Горно Ботево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.