Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 14.08 – 20.08.2017г. /33 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 33 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 90 случая на ОРЗ, при 86 за предходната седмица.
Заболеваемост – 65,78/000
Регистрирани са общо 20 случая на заразни заболявания, при 31 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-11/.
- Скарлатина2 случая от гр.Казанлък, с.Копринка По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит10 случая от гр.Стара Загора, с.Тулово, с.Зимница, с.Кънчево, с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като потвърден Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Шигелоза1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Нова махала. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случая от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.