Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 21.08 – 27.08.2017г. /34 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 34 седмица на 2017г. са регистрирани общо 103 случая на ОРЗ, при 90 за предходната седмица.
Заболеваемост – 75,29/000
Регистрирани са общо 29 случая на заразни заболявания, при 20 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела13 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+10/.
- Скарлатина1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит4 случая от гр.Казанлък, с.Богомилово, с.Ветрен, с.Колена. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-6/.
- Салмонелоза1 случай от с.Сърнево. По категория случаят е класифициран като потвърден Отклонение от предходната седмица /0/.
- Шигелоза6 случая от с.Ръжена, с.Дъбово, гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Тулово, гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+5/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Зетьово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен енцефалит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.