Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 18.09.-24.09.2017г. /38 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 38 седмица на 2017г. са регистрирани общо 113 случая на ОРЗ, при 95 за предходната седмица.
Заболеваемост – 82,60/000
Регистрирани са общо 25 случая на заразни заболявания, при 22 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела8 случай от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+7/.
- Скарлатина4 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Мъглиж, гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Туберкулоза2 случая от гр.Гълъбово, гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит4 случая от гр.Стара Загора, с.Братя Кунчеви, с.Паничерево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-7/.
- Ротавирусен гастроентероколит4 случая от гр.Гурково, с.Хан Аспарухово. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от с.Черна гора, с.Оризово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.