Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 01.01 – 07.01.2018г. /1 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 1 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 235 случая на ОРЗ, при 164 за предходната седмица.
Заболеваемост – 177,55/000
Регистрирани са общо 99 случая на заразни заболявания, при 29 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела87 случая от гр.Казанлък, с.Копринка, с.Дунавци, гр.Стара Загора, с.Дъбово, с.Ръжена, с.Овощник, с.Енина, гр.Павел баня, с.Шипка. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+66/.
- Скарлатина3 случая от гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /- 1/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора . По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит6 случая от гр.Стара Загора, с.Оризово, с.Черна гора, гр.Павел баня. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.