Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.01.- 14.01.2018г. /2 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 2 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 311 случая на ОРЗ, при 235 за предходната седмица.
Заболеваемост – 234,97/000
Регистрирани са общо 116 случая на заразни заболявания, при 99 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела104 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Ръжена, с.Овощник, с.Енина, с.Шипка, с.Долно Сахране, с.Горно Сахране, гр.Раднево, гр.Гълъбово, гр.Чирпан, с.Хрищени, с.Богомилово, с.Турия. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+17/.
- Скарлатина3 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит3 случая от гр.Чирпан, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица / +2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Чирпан, с.Черна гора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.