Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 29.01.- 04.02.2018г. /5 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 5 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 438 случая на ОРЗ, при 524 за предходната седмица.
Заболеваемост – 330,94/000
Регистрирани са общо 64 случая на заразни заболявания, при 48 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела50 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Шипка, с.Горно Сахране, с.Черганово, с.Голямо Дряново, с.Долно Сахране, с.Гита, гр.Мъглиж, с.Еленино, с.Хрищени, с.Крън. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+19/.
- Скарлатина6 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Гурково. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Бактериален менингит - други – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.