Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 19.03.- 25.03.2018г. /12 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 12 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 154 случая на ОРЗ, при 124 за предходната седмица.

Заболеваемост – 116,35/000
Регистрирани са общо 42 случая на заразни заболявания, при 46 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела34 случая от гр.Казанлък, гр.Гълъбово, с.Бузовград, с.Опан, гр.Гурково, с.Горно Сахране, с.Васил Левски, с.Конаре, с.Средногорово, с.Обручище. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.
- Скарлатина3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от с.Средноградище, с.Тъжа. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.