Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 02.04.- 08.04.2018г. /14 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 14 седмица на 2018 г. са регистрирани общо  125 случая на ОРЗ, при 159 за предходната седмица.
Заболеваемост – 94,44/000
Регистрирани са общо 38 случая на заразни заболявания, при 24 за предходната седмица. 

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела24 случая от гр.Казанлък, гр.Гурково, гр.Мъглиж, с.Конаре, с.Горно Ботево, гр.Чирпан, с.Черганово, с.Хаджи Димитрово, с.Горно Сахране, гр.Гълъбово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+9/.
- Скарлатина3 случая  от  гр.Казанлък, с.Овощник. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза2 случая от гр.Николаево, с.Хан Аспарухово. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните: 
- Ентероколит2 случая от  гр.Казанлък, с.Осетеново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните: 
- Вирусен хепатит6 случая от с.Братя Кунчеви, с.Оряховица, с.Съединение, гр.Гълъбово, с.Хрищени. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.